Medicinsk ansvarsfriskrivning

Endast i informationssyfte. Innehållet på EdVul.com, t.ex. text, grafik, videor och bilder, och alla andra webbplatser som står under vår kontroll (gemensamt kallade ”webbplatsen”) är utformade enbart i utbildningssyfte och är inte avsedda att fungera som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Den information som tillhandahålls på webbplatsen bör inte användas för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller en sjukdom. Den ersätter inte professionell vård. Om du har eller misstänker att du har ett hälsoproblem bör du kontakta din vårdgivare.

Ingenting på vår webbplats är avsett som en rekommendation eller ett godkännande av tester, företag, förfaranden, produkter, åsikter eller annan information som kan nämnas. Att förlita sig på information som tillhandahålls av någon i vårt team, andra som förekommer på webbplatsen på inbjudan av webbplatsen och/eller andra besökare på webbplatsen sker uteslutande på användarens egen risk.

Det kan finnas risker med att delta i aktiviteter som nämns på webbplatsen, särskilt för personer med dålig hälsa eller med redan existerande fysiska eller psykiska hälsoproblem. Kontrollera därför med din sjukvårdspersonal innan du deltar i sådana aktiviteter eller köper några produkter eller tjänster om du har dålig hälsa eller har ett befintligt psykiskt eller fysiskt tillstånd. Om du väljer att delta i dessa risker gör du det av egen fri vilja och med din egen överenskommelse och tar medvetet och frivilligt på dig alla risker som är förknippade med sådana aktiviteter. Uttalanden på webbplatsen, inklusive uttalanden om produkter eller tjänster, har eventuellt inte utvärderats av Food and Drug Administration och är INTE avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.

Inköp av produkter. Om du köper några produkter: Kontrollera att du inte är allergisk mot någon av ingredienserna. Gravida eller ammande kvinnor bör rådgöra med en läkare innan de följer något innehåll på webbplatsen eller använder någon produkt eller tjänst. Överskrid inte den rekommenderade mängden. Överdrivet intag av någon produkt kan orsaka biverkningar. Rådgör med din läkare före användning om du har eller har haft något hälsoproblem. Avbryt användningen och kontakta din läkare om några biverkningar uppstår, till exempel en allergisk reaktion. VÅRA PRODUKTER ÄR INTE AVSEDDA ATT ANVÄNDAS AV PERSONER UNDER 18 ÅR.

Ansvarsfriskrivning. Obs: Om du är gravid, ammar, diabetiker, tar mediciner, har ett medicinskt tillstånd eller påbörjar ett viktkontrollprogram, rådgör med din läkare innan du gör andra kostförändringar. Avbryt användningen om en allergisk reaktion uppstår.

Ansvarsfriskrivning för viktminskning. De vittnesmål om viktminskning som presenteras gäller endast de personer som avbildas, kan inte garanteras och bör inte betraktas som typiska. Som med alla hälso- och träningsprogram krävs en förnuftig matplan och regelbunden motion för att uppnå en långsiktig viktminskning.

Ansvarsfriskrivning från FDA. Information, program och produkter som förekommer på denna webbplats har inte utvärderats av FDA. De program och produkter som beskrivs här är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Rådgör alltid med din läkare eller hälsovårdspersonal innan du påbörjar detta eller något annat hälso- och välbefinnandeprogram. Om du är under 18 år, gravid, ammar, är allergisk eller har något annat medicinskt tillstånd, rådfråga en läkare före användning. Avbryt användningen om någon allergisk reaktion uppstår. Diabetiker: Använd endast under direkt läkarkontroll. FÖRVARA PRODUKTERNA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Resultaten kan variera. Resultaten kan vara större eller mindre än de som beskrivs på denna webbplats och kan påverkas av andra faktorer, inklusive din metaboliska hastighet, energiförbrukning och kost. Som med alla hälso- och träningsprogram krävs en förnuftig matplan och regelbunden motion för att uppnå långsiktiga resultat av viktnedgång. Vittnesmål, fallstudier och exempel som finns på webbplatsen gäller endast de personer som avbildas, bör inte betraktas som en typisk erfarenhet, gäller inte för den genomsnittliga personen och är inte avsedda att representera eller garantera att någon kommer att uppnå samma eller liknande resultat.

Om du tror att du har en medicinsk nödsituation ska du omedelbart ringa din läkare eller 911. Att förlita sig på information som tillhandahålls av EdVul.com, anställda på EdVul.com, andra som förekommer på webbplatsen på inbjudan av EdVul.com eller andra besökare på webbplatsen sker uteslutande på egen risk.